Geplaatst op: 03-03-2021

Wijkindeling kerkdiensten

Zoals u kunt zien in het onderstaande schema heeft de kerkenraad besloten om vanaf maart meer leden uit te nodigen voor het bijwonen van de kerkdiensten. U heeft er recht op om te weten welke argumentatie de kerkenraad hiervoor heeft gebruikt. De kerkenraad voelt de verantwoordelijkheid voor de ruim 1000 leden op haar schouders liggen. Zowel wat betreft de lichamelijke gezondheid als zeker ook betreffende de geestelijke zorgen in deze tijd. In die afweging tussen lichamelijke gezondheid en geestelijke aspecten zit een balans die steeds in beweging is, afhankelijk van de omstandigheden. Ook onze overheid heeft met die moeilijke balans te maken, en verdient alleen daarom al onze voorbede.

Zien we de landelijke cijfers rondom besmettingen, dan liggen daar niet de belangrijkste redenen tot versoepeling. Kijken we lokaal naar de gemeente Nunspeet dan is het niveau op dit moment vergelijkbaar met dat van begin oktober 2020. De kerkenraad heeft de laatste weken veel leden gebeld. Uit deze gesprekken lijkt het aantal besmettingen onder onze leden beperkt te zijn gebleven. Wat wel een verschil is, is dat we nu een langere tijd ervaring hebben opgedaan met kerkgang in coronatijd. Afgezien van de beginfase in februari/maart 2020, toen alles nog onbekend was, blijkt dat landelijk het aantal besmettingen dat door kerkbezoek heeft plaats gevonden, beperkt is gebleven. Dit alles hebben we wel meegenomen, maar dat was niet het belangrijkste.

Wat veel meer de aandacht van de kerkenraad heeft, zijn de zorgen rondom de geestelijke aspecten. Zowel bij de ouderen, maar zeer zeker ook bij onze jeugd en jongeren. Hoe fijn het ook is dat er hulpmiddelen zijn in deze tijd om mee te luisteren met de diensten, het blijft behelpen. De minister begrijpt het niet wanneer hij meent dat het digitaal meeluisteren net zo goed is als het fysiek bijwonen van een kerkdienst. Enerzijds horen we van zeer velen dat er alles aan gedaan wordt om zo goed als mogelijk is op zondag mee te luisteren, maar dat er wel een uitzien is om weer vaker naar de kerk te kunnen gaan. We horen ook van worsteling bij ouders om kinderen betrokken te houden tijdens het luisteren thuis. We horen van pubers die niet meer op tijd uit bed komen voor de digitale kerkdienst. We horen van ouderen die ‘wat makkelijker’ worden. Maar ook dat het geestelijk wat ‘vlakker’ wordt in de gedachten. De structuur van de kerkgang alleen al (die belangrijker is dan we ooit eerder beseften) wordt gemist. Kortom, er ontstaat geestelijke schade…

De kerkdienst is de werkplaats van de Heilige Geest leerden onze voorvaderen al. Christus zegt ook dat Hij daar in het midden is waar er twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn. Nu komen we tot de kern van onze afweging: we voelen om die reden de drang om de leden weer de mogelijkheid te geven om één keer per zondag naar de kerk te kunnen komen. Gemeente, we moeten bekeerd worden, we moeten eens uit dit leven… Wat baat het ons als we van alles gewinnen, de gezondheid behouden (een groot goed, een grote zegen, die ziek zijn (geweest) weten het!), maar schade lijden aan de ziel? (Matth. 17:24-26). Zullen we er dan niet goed aan doen het ‘risico’ af te wentelen op de Heere? Werpt al uw bekommernis op Hem… (Nieuwjaarspreek).

Vanzelfsprekend houdt dit niet in dat we dan ook makkelijker kunnen worden in het hanteren van de RIVM-regels. We blijven daarin wel onze verantwoordelijkheid houden. Twijfelt u over uw gezondheid, neem dan uw verantwoordelijkheid richting de andere leden en blijf thuis. De andere dingen weet u verder wel: de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter, het briefje, de handen ontsmetten, de mondkapjes, de kosters die de leiding hebben, het ingetogen zingen, enz. In de praktijk zullen we weer op de banken achter de gele stippen gaan zitten als voorheen in september. Kom op tijd, graag uiterlijk 15 minuten van tevoren, zodat de kosters genoeg tijd hebben om iedereen een plaats te geven.

Opschalen lijkt soms moeilijker te zijn dan afschalen. We zijn zulke zekerheidszoekers… Laten we voor de kerkdienst de Heere maar vragen om Zijn zegen en bewaring.

Ook nu met de nieuwe indeling proberen we weer rekening te houden met het gelijk verdelen van de leesdiensten, preekdiensten en bijzondere dagen over de 3 groepen. Omdat we wisselen van systeem zal dit bij enkelen eenmalig gunstig uitpakken en bij sommigen ongunstig in het bijwonen van bijvoorbeeld de bijzondere diensten. Dat is helaas niet te voorkomen.

 

Datum

Kerk De Nachtegaal
Zondag 7 maart
10.00 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
15.00 uur Leesdienst Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
18.30 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
Woensdag 10 maart (biddag)
10.00 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
15.00 uur Leesdienst Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
19.00 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
Zondag 14 maart
10.00 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
15.00 uur Leesdienst Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
18.30 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
Zondag 21 maart
10.00 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
15.00 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
18.30 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
Woensdag 24 maart
19.30 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol
Zondag 28 maart
10.00 uur Leesdienst Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
15.00 uur Leesdienst Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
18.30 uur Leesdienst Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
19.00 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
Zondag 4 april (1e Paasdag)
10.00 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
15.00 uur Leesdienst Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
18.30 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
Maandag 5 april (2e Paasdag)
10.00 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
Zondag 11 april
10.00 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
15.00 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
18.30 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
Zondag 18 april
10.00 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
15.00 uur Leesdienst Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
18.30 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
Woensdag 21 april
19.30 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder
Zondag 25 april
10.00 uur Leesdienst Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
15.00 uur Leesdienst Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder
18.30 uur Leesdienst Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
Zondag 2 mei
10.00 uur Ds. G. van Manen Apperloo t/m Goud Mussche t/m Zwanepol
15.00 uur Ds. G. van Manen Hardenberg t/m Mulder Apperloo t/m Goud
18.30 uur Ds. G. van Manen Mussche t/m Zwanepol Hardenberg t/m Mulder