Geplaatst op: 03-09-2020

Geliefde gemeente,

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus hebben wij, zoals u allen weet, besloten om voorlopig niet in de kerk te collecteren. De giften kunnen per bank overgemaakt worden en we zijn verwonderd dat er zo trouw en ruimhartig gegeven wordt. Het totaal aan inkomsten voor zowel de kerk als de diaconie is zelfs wat hoger dan we gewend waren. Na de Heere onze hartelijke dank daarvoor.

Omdat we op dit moment niet in de kerk kunnen collecteren, hebben we als kerkenraad besloten om per 1 september naast het overmaken per bank ook gebruik te maken van de mogelijkheid om  digitaal te collecteren. Dit wil zeggen dat er op de site van onze gemeente een link geplaatst is, waarmee digitaal een formulier ingevuld kan worden om zo voor de verschillende collecten geld over te maken via het Ideal betaalsysteem.

Voordelen hiervan zijn:

  1. Het is anoniem. Op het bankafschrift van de kerk is niet te zien wie de gever is. (Er bestaat wel een mogelijkheid om een overzicht van de giften op te vragen; dit zal in de praktijk alleen nodig zijn als er een fout vermoed wordt of wanneer bijvoorbeeld de belastingdienst hier om vraagt).
  2. Het kan snel en eenvoudig gedaan worden.
  3. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
  4. U kunt een machtiging aanmaken om uw collecten en/of giften automatisch over te laten maken in een wekelijkse of maandelijkse periode.
  5. Voor de penningmeesters bespaart het tijd, omdat niet elk bedrag afzonderlijk afgeboekt hoeft te worden. Dit verkleint de kans op fouten.

Een nadeel is dat het 29 eurocent per ingevuld formulier kost. Er kan een keuze gemaakt worden om dat als gemeentelid zélf te betalen. Wordt die keuze niet gemaakt, dan komen de kosten voor rekening van de kerk.

Er zijn al meerdere gemeenten, die van deze methode gebruik maken. Zij zijn er alle erg positief over.

Hoe werkt het in de praktijk?

  1. U gaat naar https://ggelspeet.nl
  2. Dan klikt u op de knop Collecte
  3. U krijgt nu een formulier te zien waarop u kunt invullen welk bedrag u wilt overmaken naar de diaconie, naar de kerk en naar de diverse extra collecten. Met de knop “nog een extra collecte toevoegen” kunt u aan meer doelen een extra gift overmaken.
  4. Onderaan het formulier kunt u aanvinken of u de boekingskosten van 29 cent per formulier zelf wilt betalen (Als u naar bijvoorbeeld 4 bestemmingen een collectegift invult, betaalt u maar 1x 29cent).
  5. Wanneer u klaar bent, kunt u op de knop “overboeken” klikken, waarna u bij de bekende schermen van Ideal komt. Hierop kunt u uw bank kiezen, uw rekeningnummer invoeren, etc.

Uw kerkenraad