Geplaatst op: 19-12-2020

Geliefde gemeente,

Naar aanleiding van de huidige corona ontwikkelingen heeft de kerkenraad besloten om zoveel mogelijk activiteiten stil te leggen. De verenigingen vergaderen momenteel niet. Vanwege de kerstvakantie zijn er komende weken ook geen catechisaties en begin januari hopen we een besluit te nemen over het vervolg van de catechisaties.

Het zingen van ons jeugdkoor voor de kerktelefoon, a.s. dinsdagavond 22 december, willen we met een aangepast groepsgrootte, wel door laten gaan. Ook de bezorgactie van de JV+16 voor onze ouderen mag doorgaan.

De afgelopen maanden hebben we het aantal bezoekers per dienst dusdanig afgeschaald dat de huidige opzet bijzonder ruim genoemd kan worden. Met 2 lege banken tussenruimte is de onderlinge afstand meer dan 2 meter. De ervaring is ook dat alles ordelijk verloopt en de benodigde onderlinge afstanden goed in acht genomen worden. Daarnaast beschikken we over een klimaatsysteem met een hoge ventilatiecapaciteit. De kerkenraad heeft besloten om in alle voorzichtigheid met het huidige lage aantal kerkbezoekers verder te gaan. Met het gebed of de Heere ons wil bewaren, naar ons land en volk wil omzien en een omkeer ten goede wil werken.  In de Nachtegaal willen we wel meer onderlinge ruimte gaan creëren door vanaf a.s. zondag 2 zalen te gaan gebruiken, met ook per zaal een aparte uitgang. Zoals ook iedere dienst wordt aangegeven, benadrukken we nogmaals dat we zachtjes en ingetogen zingen. We willen u nog met klem wijzen op hetgeen op het formulier staat: kom niet naar de kerk wanneer u verkouden bent, hoest, etc.. Twijfelt u over uw gezondheid, blijf dan voor de zekerheid thuis.