Geplaatst op: 20-03-2021

Er is een nieuwe Stichting in het leven geroepen op initiatief van de VBSO en de VGS. Het betreft de ontwikkeling van leermiddelen, gestoeld op ons reformatorisch gedachtengoed. Voor dit noodzakelijke doel is echter een startkapitaal uit de achterban nodig. De vraag is daarom om een collecte in de gemeente(n) te houden voor deze Stichting SLRO. Of een gift te storten naar deze nieuwe Stichting. De kerkenraad heeft besloten om op DV zondag 21 maart a.s. een collecte te houden voor dit doel en deze collecte aan te kondigen via de kerkbode. Het reformatorisch onderwijs aan onze kinderen moet zijn goede voortgang hebben en daar hoort ook verantwoord lesmateriaal bij. De Heere zegene al deze arbeid.