Geplaatst op: 22-01-2022

Indeling kerkdiensten

Gemeente, eind vorig jaar zag de overheid redenen om strengere maatregelen en een lockdown af te kondigen. Op dat moment hadden wij geen vrijmoedigheid daar geen gehoor aan te geven. Inmiddels mag de situatie zo zijn dat er weer versoepelingen aan de orde zijn.

Als gemeente hebben we opnieuw moeten ervaren wat het is om beperkt te zijn in de kerkgang. En gemeente, wat we in oktober 2021 ook al schreven, dat weegt ons, ook als kerkenraad zwaar. Beperkingen te moeten instellen en als gemeente niet als geheel samen te kunnen komen in Gods huis. Al eerder schreven we over het 4e gebod, waar het gaat over “naarstiglijk kome” (HC vr 103) dat is: ijverig, vlijtig. Maar ook  “tot de gemeente Gods” dat is: de gehele gemeente. Elke zondag belijden wij met de apostolische geloofsbelijdenis “Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen”  Wat zou het onverdiend groot zijn als die gemeenschap der heiligen beoefend mag worden. Dat kan alleen de Heere uit genade schenken, als Hij Zijn Geest wil paren aan het Woord. Maar wij mogen en moeten daartoe de onderlinge samenkomsten biddend waarnemen.

Daarom zien wij er opnieuw naar uit om met de gehele gemeente op te komen naar Gods huis. Graag gaan we weer terug naar de werkwijze van oktober en november 2021. Onder de huidige omstandigheden durven we niet langer gescheiden op te trekken en mensen te weren.

Daarbij zijn wij er ons van bewust dat de 1,5 meter maatregel nog van kracht is. Ook voor kerken. Maar er is ook een andere kant. Artikel 6 van de Grondwet, waarin het gaat over de vrijheid van Godsdienst, zegt dat de overheid binnen een besloten gemeenschap geen maatregelen kan opleggen als deze een inbreuk doen op de vrijheid van mensen om hun Godsdienst te belijden. In ons geval moeten wij bij volledig handhaven van die 1,5 meter echter wel terdege mensen beperken. Dat, samen met de huidige maatschappelijke versoepelingen, geeft dat we vanaf a.s. zondag 23 januari opnieuw de volgende werkwijze gaan hanteren:

We gaan weer terug naar het normaal van twee zondagse diensten. Naast het belang om zoveel mogelijk gezamenlijk op te gaan, achten we orde, rust en regelmaat ook voor de zondagen belangrijk.

Aan beide zijden van de kerk zal één vak vrij gehouden worden voor de groep mensen die graag afstand willen houden. Omdat dit relatief veel ruimte vraagt, wordt deze groep wisselend voor de kerk en De Nachtegaal uitgenodigd.

Kortom: Voor de mensen die plaats willen nemen in de afstandsvakken, is onderstaand schema van kracht. Indien blijkt dat er (on-) voldoende plaats is in de afstandsvakken, zal de Nachtegaal gebruikt worden als overloop.

De overige vakken stellen we elke dienst open voor de gehele gemeente. Deze zullen op de normale wijze gevuld worden, zoals we dat ook voor de coronaperiode gewend waren, maar nog wel even op aanwijzingen van de kosters. Om alles tijdig in goede banen te leiden, vragen wij u nogmaals uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

De oppasouders en zorgmedewerkers die gebruik willen maken van de afstandsvakken, maar niet naar de kerk kunnen wanneer zijn/haar wijk aan de beurt is, mogen de gemiste kerkdienst inhalen tijdens de andere dienst.  Eén of twee gezinsleden mogen dan mee.

Uiteraard blijven de basismaatregelen zoals het desinfecteren van handen, het hoesten in de elleboog en het thuisblijven bij klachten van kracht! Hoewel we weten dat niet iedereen belang hecht aan een mondkapje, vragen wij u vriendelijk hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen aan diegenen die daar wel belang aan hechten. Als we met een kleine moeite een obstakel voor een ander weg kunnen nemen, moeten we dat doen! We weten ook dat er mensen zijn die er principieel moeite mee hebben; die ruimte moeten we elkaar ook gunnen. Laten we voorlopig ingetogen zingen.

Het is onze hartelijke wens en bede dat we in onderlinge saamhorigheid, met respect voor elkaars keuzes, maar vooral in biddend opzien, mogen opgaan naar Gods huis. Dat we ons in alles afhankelijk mogen weten van de Almachtige en Alomtegenwoordige God die naar Zijn raad de gezondheid en ziekte toeschikt om ons in dat alles te leren van Hem afhankelijk te zijn.

Bericht delen

Omdat niet alle leden per mail of via de site te bereiken zijn, vragen wij u vriendelijk dit bericht te delen met leden die het wellicht anders missen.

Schema voor de afstandsvakken

 

Datum

Afstandsvakken

Kerk

Afstandsvakken

De Nachtegaal

Zondag 23 januari  
10.00 uur Leesdienst          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Leesdienst          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Zondag 30 januari  
10.00 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
18.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
Zondag 6 februari  
10.00 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Zondag  13 februari  
10.00 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
18.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
Zondag  20 februari  
10.00 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Woensdag 23 februari  
19.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  Z