Geplaatst op: 25-02-2022

Gemeente,
De huidige corona ontwikkelingen mogen ons wel tot dankbaarheid stem-men. Vandaag, vrijdag 25 februari, vervallen veel coronamaatregelen. We zien er naar uit om de kerkdiensten binnenkort weer helemaal als vanouds in te richten.

A.s. zondag, 27 februari D.V., willen we daartoe de volgende stap zetten, door nog één afstandsvak beschikbaar te houden. Dit zal het schuine vak zijn, vanaf de kansel gezien, rechts. Hiermee bereiken we meer beschikbare zitplaatsen, zodat we (vakantie)gasten niet meer hoeven te weren. Voor de mensen die gebruik willen maken van dat afstandsvak blijft onderstaand schema van kracht. Indien blijkt dat er (on)voldoende plaats is in het afstandsvak, zal De Nachtegaal gebruikt worden als overloop.

Ook zondag 6 maart willen we deze werkwijze nog volgen.

Deze twee zondagen zullen de kosters nog aanwijzingen geven en vragen wij u om uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

Vanaf de a.s. biddag, woensdag 9 maart, willen we de diensten helemaal als vanouds inrichten. Dat betekent geen afstandsvakken meer, geen gebruik van De Nachtegaal en de diakenen hopen weer te collecteren.

Ook de kinderoppas hopen we dan op te starten. Als bijlage treft u een schrijven van de coördinatoren.

Gemeente, wie heeft kunnen denken dat we van biddag 2020 tot biddag 2022 op zulk een bijzondere wijze werden bepaald bij onze nietigheid, broosheid en machteloosheid. Denk aan de sterfgevallen, aan de (ernstige) zieken, het niet kunnen bezoeken van elkaar, aan het beperkt kunnen opgaan naar Gods huis. God regeert! Wat was het voor u als gemeente zwaar en moeilijk en soms ook onbegrepen. Dat was het ook voor de kerkenraad. Wanneer nu de vraag aan u persoonlijk wordt gesteld: waar heeft het u gebracht, waar heeft het ons als kerkenraad gebracht? Moeten we dan niet beschaamd zijn tegenover die God, Die de zonden niet straffeloos gadeslaat? Dat we de gestalte van Ezra mochten ontvangen: ‘Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.’

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad.

Schema voor het afstandsvak

Datum Afstandsvak

Kerk

Afstandsvak

De Nachtegaal

Zondag  27 februari
10.00 uur Leesdienst          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
18.30 uur Leesdienst          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
Zondag  6 maart
10.00 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Woensdag 9 maart Biddag
10.00 uur Ds. G. van Manen              n.v.t.            n.v.t.
19.00 uur Ds. G. van Manen              n.v.t.            n.v.t.