Geplaatst op: 01-01-2020

Gemeente,

De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van DV zondag 12 juli er weer door alle aanwezigen gezongen kan worden. Wel ingetogen en zonder bovenstem. Aan de hand van een nieuw ventilatieprogramma, dat deze week gepubliceerd is, zijn er een aantal gegevens van onze kerk doorgerekend. Daarbij zijn ook een aantal extreme waarden ingevoerd om de grenzen op te zoeken. Steeds kwam daar een positief resultaat uit. Op basis hiervan denken we dat zingen weer mogelijk is.

De vakantieperiode breekt weer aan. Meerdere van ons gaan voor enkele dagen of weken op vakantie. Het zou jammer zijn wanneer uw zitplaatsen tijdens uw vakantie leeg zouden blijven terwijl anderen graag naar de kerk zouden willen gaan. Om de koster veel werk te besparen hebben wij het volgende voorstel. Gaat u op vakantie en uw wijk is aan de beurt om naar de kerk te gaan, bel dan een gezin met ongeveer hetzelfde aantal kerkgangers op uit een andere wijk zodat uw plaats niet leeg hoeft te blijven. Voor de goede spreiding is dan het voorstel dat:

wijk 1 belt wijk 3

wijk 2 belt wijk 4

wijk 3 belt wijk 1

wijk 4 belt wijk 2

wijk 5A belt wijk 5C

wijk 5B belt wijk 5D

wijk 5C belt wijk 5A

Wijk 5D belt wijk 5B

Mvgr,

De Kerkenraad