Zendingscommissie

Het doel van de zendingscommissie is drieledig:

  1. Binnen de gemeente de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk bevorderen;
  2. Het meeleven met de voorlichting ten behoeve van ZGG zo veel mogelijk stimuleren;
  3. Het inzamelen c.q. verwerven van geldelijke middelen ten behoeve van ZGG door middel van activiteiten.
Activiteiten:
Zendingsdienst
Zendingsavond
Frituurvet
Zendingszakjes
Eierverkoop
Mandarijnenactie
Verjaardagsfonds
Kalender
Veluwse Fietsdag